Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

Tag: ytterbitý

Chlorid ytterbitý – Wikipedie

Chlorid ytterbitý je anorganická sloučenina se vzorcem YbCl3. S chloridem nikelnatým vytváří velmi účinný katalyzátor pro reduktivní dehalogenaci arylhalogenidů.[1] Elektronová konfigurace valenční slupky iontu Yb3+ je 4f13, což má výrazný vliv na jeho vlastnosti, stejně jako iontový poloměr. Díky jeho poměrně malé velikosti dokáže vystupovat jako rychlý katalyzátor a jeho . . . Read more

%d bloggers like this: