Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

Tag: Warnachar

Warnachar I. – Wikipedie

Warnachar I. (6. století – 600) byl burgundský šlechtic a první majordomem královského paláce v Burgundsku.[2] Pravděpodobně byl germánsko–franského původu. Kolem roku 570 byl merovejským velvyslancem v Byzantské říši. Od roku 596 byl prvním majordomem burgundského krále Theudericha II.,[3][4] tuto funkci zastával až do své smrti v roce 600.[5] Byl . . . Read more

%d bloggers like this: