Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

Tag: vzdělávání

Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport – Wikipedie

Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (EYCS) je konfigurace Rady Evropské unie.[1] Setkání probíhají třikrát nebo čtyřikrát ročně, dvakrát v plné konfiguraci. Tato Rada sdružuje ministry odpovědné za vzdělávání, kulturu, mládež, média, komunikaci a sport členských států EU. Její přesné složení závisí na bodech programu. Složení Rady pro vzdělávání, . . . Read more

Vzdělávání nadaných žáků – Wikipedie

VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ Nadaní žáci mají nejen výjimečné schopnosti, ale i speciální vzdělávací potřeby. Pro jejich vzdělávání je nutné vytvořit vhodné podmínky – výuku přizpůsobit obsahově, organizačně i metodologicky, individualizovat, diferencovat a uplatňovat principy akcelerace a obohacování a také využívat podpůrná opatření, vhodné metody práce a pomůcky, které jsou dostatečně . . . Read more

Bariéry v dalším vzdělávání – Wikipedie

Bariérou je obecně myšleno nějaká překážka, která brání vykonávání určité činnosti. I ve vzdělávání se vyskytují různé druhy bariér. Nejčastější překážkou v dalším vzdělávání je vysoká cena. Dochází také k tomu, že kvalita dané ceně neodpovídá.[1] Často se stává, že poskytovatelé těchto služeb snižují kvalitu kurzů za účelem snížení ceny. . . . Read more

%d bloggers like this: