Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

Tag: Vištáspa

Vištáspa – Wikipedie

Vištáspa[pozn. 1] je postava ze zarathuštrické mytologie, nejvýznamnější z raných příznivců Zarathuštry, který se v pozdějším podání stal významným vladařem dynastie Kajánovců a předkem různých íránských královských rodů. Tradičně je označován za syna Luhráspy, který byl podle Bundahišnu pravnukem kaje Písína, bratra Kajusova.[1] Otázka historicity Vištáspy a doby jeho života . . . Read more

%d bloggers like this: