Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

Tag: Nitrenium

Nitrenium – Wikipedie

Nitreniový ion (také se používají označení aminyliový ion a imidoniový ion) je dusíkatý reaktivní meziprodukt obsahující jak volný elektronový pár, tak i kladný náboj, na nějž jsou navázány dva substituenty (R2N+).[1] Nitreniové ionty jsou izoelektronické s karbeny a mohou se vyskytovat v singletových i tripletových stavech. Základní nitreniový ion, NH +2  je v základním . . . Read more

%d bloggers like this: