Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

Tag: mlýn

Fritzův mlýn (Zářečí) – Wikipedie

Fritzův mlýn (Zářečí) Poloha Fritzův mlýn stojí na řece Svitavě v katastrálním území Zářečí nad Svitavou v okrese Svitavy. Na místě vyhořelého mlýna, který už provozoval v letech 1787–1797 Ignát Fritz, v druhé polovině roku 1908 postavil Johann Fritz nový vodní mlýn v historizujícím slohu s prvky secese. V roce . . . Read more

Císařský mlýn (Pardubice) – Wikipedie

Císařský mlýn v Pardubicích je zaniklý vodní mlýn, který stál v centru města na Městské strouze vedené z Chrudimky.[1] Jeho dochované torzo je chráněno jako nemovitá kulturní památka České republiky.[2] Mlýn byl postaven roku 1515 Vilémem z Pernštejna. Mlynář sem byl dosazován vrchností a za to odváděl úrok 250 kop . . . Read more

Mlýn u Guthů – Wikipedie

Mlýn u Guthů (Muchkovský, Kočkův) v Rokycanech na Plzeňském Předměstí je vodní mlýn, který stojí severozápadně od centra města na řece Klabava.[1] Je chráněn jako nemovitá kulturní památka České republiky.[2] Mlýn je připomínán ve druhé polovině 16. století. Roku 1877 byla stará mlýnice nahrazena novostavbou. V roce 1897 si mlýn . . . Read more

Salavický mlýn – Wikipedie

Salavický mlýn v Salavicích u Třešti v okrese Jihlava je vodní mlýn, který stojí v centru obce na Třešťském potoce.[1] Je chráněn jako nemovitá kulturní památka České republiky.[2] Mlýn pochází z roku 1741.[2] Mlýn tvoří přízemní obytná budova s patrovou mlýnicí, která je zastřešena mansardovou střechou. V průčelí je zdobena . . . Read more

Panský mlýn (Rančířov) – Wikipedie

Panský mlýn v Rančířově v okrese Jihlava je vodní mlýn, který stojí na řece Jihlávka.[1] Je chráněn jako nemovitá kulturní památka České republiky.[2] Mlýn byl vybudován v roce 1724 jihlavskou městskou obcí na místě staršího mlýna pod hrází rybníka.[2] Původně panský mlýn koupila roku 1777 mlynářská rodina Dobrovolných, která mu . . . Read more

Podmedlovský mlýn – Wikipedie

Podmedlovský mlýn v Kadově v okrese Žďár nad Sázavou je vodní mlýn, který stojí na potoce Medlovka jihozápadně od obce pod Medlovským rybníkem.[1] Je chráněn jako nemovitá kulturní památka České republiky.[2] Mlýn byl postaven kolem roku 1720 pravděpodobně na místě Kadovské nové huti. Tento panský mlýn pronajímali majitelé mlynářům na . . . Read more

Mlýn Chlébské – Wikipedie

Mlýn Chlébské v obci Chlébské u Skorotic v okrese Žďár nad Sázavou je vodní mlýn, který stojí v jižní části obce na Chlébském potoce.[1] Je chráněn jako nemovitá kulturní památka České republiky.[2] Mlýn s pilou byl postaven před rokem 1630. V roce 1883 byl přestavěn. Roku 1930 byl jeho majitelem . . . Read more

Podliský mlýn – Wikipedie

Podliský mlýn (Fikejzův) ve Velké Ledské v okrese Rychnov nad Kněžnou je vodní mlýn, který stojí na řece Bělá východně od obce.[1] Je chráněn jako nemovitá kulturní památka České republiky.[2] Mlýn je zmíněn roku 1475. V roce 1577 je uváděn mlynář Mikuláš Prstka. Po roce 1990 byl přestavěn a slouží . . . Read more

Sedláčkův mlýn – Wikipedie

Sedláčkův mlýn v Kosteleckých Horkách v okrese Rychnov nad Kněžnou je vodní mlýn, který stojí v západní části obce.[1] Od roku 2020 je chráněn jako nemovitá kulturní památka České republiky.[2] Mlýn byl postaven na místě vyhořelého mlýna podle plánu z roku 1886 stavitelem Hynkem Pasovským.[2] Areál mlýna tvoří třístranný dvůr . . . Read more

%d bloggers like this: