Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

Tag: Kopáč

PRP-1 Kopáč – Wikipedie

PRP-1 Kopáč byl pasivní sledovací systém vyvinutý v Československé socialistické republice. Označení PRP mělo znamenat Přesný Radiotechnický Pátrač a slovo Kopáč pak vysvětlovalo jeho princip, neboť vzniklo složením slov Korelační pátrač.[1] Představoval 1. generaci korelačních pátračů.[2] Byl vyvinut počátkem 60. let 20. století na základě patentu doc. Ing. Vlastimila Pecha, CSc, který působil na Výzkumném . . . Read more

%d bloggers like this: